Velbekommevers – Tekstforslag til fødselsdag - Alt i et bordkort (2023)

Velbekommevers kan bruges til vores flotte designs her på https://www.velkommensang.dk

Kopiere det vers du vil bruge

Melodi: Jeg har min hest......

Jeg håber I er mætte,
og rigtig veltilpas
slet ikke alt for trætte,
til mere festivas.
Nu kan I lige gå og ”daffe”
så skal vi osse have kaffe.
Musikken vil vi ikke standse,
for vi ska’ nemlig alle danse.

Marker teksten med din mus og hold “CTRL” tasten nede
mens du trykker på “c” tasten, så har du lagt teksten
op i din hukommelse og kan lukke denne side
Hjælp? Ring til Leif på 29 72 11 35

Melodi: Jeg en gård mig bygge vil.

Velbekomme her I får
før vi nu fra bordet går.
Håber alle her er mætte,
for så vil vi os nu lette.
Velbekomme nok engang
slutter denne lille sang.

Marker teksten med din mus og hold “CTRL” tasten nede
mens du trykker på “c” tasten, så har du lagt teksten
op i din hukommelse og kan lukke denne side
Hjælp? Ring til Leif på 29 72 11 35

Melodi: Nu går våren gennem Nyhavn.

Nu kan vi vist hæve bordet,
er der no’en der vil ha’ mer’?
Vi vil håbe I er mætte
og at maden smagte jer.
Skal vi lige løfte glasset
for med skål at slutte a’?
Tak for mad og velbekomme!
Sikke dog en dejlig dag.

Marker teksten med din mus og hold “CTRL” tasten nede
mens du trykker på “c” tasten, så har du lagt teksten
op i din hukommelse og kan lukke denne side
Hjælp? Ring til Leif på 29 72 11 35

(Video) Bible Verses For Birthday Blessings | Best Scriptures For Birthday

Melodi: Hammer hammer fedt.

Der er dømt tak for mad – og tak fordi I gad
sprede gode ord – her ved dette bord.
Mangler kun at sige – maden uden lige.
Kokken og serveringen i top.

Det’ hammer hammer fedt – vi rejser os om lidt.
Skål til hver især – som står mig ganske nær.
Tag mig blot på ordet – vi forlader bordet,
men vi fester mere kan I tro.

Marker teksten med din mus og hold “CTRL” tasten nede
mens du trykker på “c” tasten, så har du lagt teksten
op i din hukommelse og kan lukke denne side
Hjælp? Ring til Leif på 29 72 11 35

Melodi: Det er hammer, hammer fedt.......

Hvor var det bare fedt,
nu har vi drukket, spist
Det’ en herlig fest
Tak til hver en gæst
Tak fordi I ville
komme her til gilde
Fejre denne dag, og tak fordi :

Det blev en succes
Mange tak for det
Alle I som er
med til festen her
Snart er dagen gået
Håber I har fået
Gode minder med jer hjem i dag.

Marker teksten med din mus og hold “CTRL” tasten nede
mens du trykker på “c” tasten, så har du lagt teksten
op i din hukommelse og kan lukke denne side
Hjælp? Ring til Leif på 29 72 11 35

Melodi: I en kælder sort som kul.

Før vi går fra festens bord
glemmes det da ikke,
at vi synger et par ord
efter mad og drikke.
Velbekomme til enhver
skal der venligt lyde her.
Og en god kop kaffe
bli’r nok til at skaffe!

(Video) A Get Well Soon Prayer Message

Marker teksten med din mus og hold “CTRL” tasten nede
mens du trykker på “c” tasten, så har du lagt teksten
op i din hukommelse og kan lukke denne side
Hjælp? Ring til Leif på 29 72 11 35

Melodi: Jeg ved en lærkerede.

Se før vi går fra bordet
så vil jeg godt ha’ lov
igen at snuppe ordet
men kun til husbehov.

Vor fest er ikke omme
med denne kommentar
En SKÅL og VELBEKOMME
om lidt er kaffen klar.

Marker teksten med din mus og hold “CTRL” tasten nede
mens du trykker på “c” tasten, så har du lagt teksten
op i din hukommelse og kan lukke denne side
Hjælp? Ring til Leif på 29 72 11 35

Melodi: Mariehønen evigglad.

Hvis ikke I har fået nok,
så skal I ikke gå i chok.
Nu er der kaffe, brød dertil,
en lille én så fremt I vil.

Marker teksten med din mus og hold “CTRL” tasten nede
mens du trykker på “c” tasten, så har du lagt teksten
op i din hukommelse og kan lukke denne side
Hjælp? Ring til Leif på 29 72 11 35

Melodi: Mariehønen evigglad.

Menuen den er nu brugt op,
så vi må strække vores krop.
Når kaffe kopperne er tom,
skal alle ud og ha' svingom.

Marker teksten med din mus og hold “CTRL” tasten nede
mens du trykker på “c” tasten, så har du lagt teksten
op i din hukommelse og kan lukke denne side
Hjælp? Ring til Leif på 29 72 11 35

(Video) Beautiful Get Well Card You Can Make in 10 Minutes

Melodi: Mariehønen evigglad.

Jeg håber I har maven fyldt,
hvis ikk' det er jer's egen skyld.
Men først jeg gerne takke vil,
for gaverne som er på spil.

Vi har nu spist en pukkel på,
og skal nu op af stolen stå.
Vi kaffen der nu nyde skal,
dertil måske en sukkerknald.

Marker teksten med din mus og hold “CTRL” tasten nede
mens du trykker på “c” tasten, så har du lagt teksten
op i din hukommelse og kan lukke denne side
Hjælp? Ring til Leif på 29 72 11 35

Melodi: Mariehønen evigglad.

Jeg siger tak til alle her,
jer indsats var det hele værd.
Halvleg den første er nu gå't,
vi har nu mad og drikke få't.

Marker teksten med din mus og hold “CTRL” tasten nede
mens du trykker på “c” tasten, så har du lagt teksten
op i din hukommelse og kan lukke denne side
Hjælp? Ring til Leif på 29 72 11 35

Melodi: katinka, katinka.

Når alle er mætte og tømt er hvert glas,
så er det måske på de tider,
hvor man føler trang til at skifte sin plads
og naboen til begge sider.
Vi sir` VELBEKOMME og trykker i hånd
og håber, ved bordet der blev knyttet bånd.
Nu kaffen bliver bragt af en tjenende ånd
og dertil små glas og så vidre.

Nu er det tid, ja nu er det nemlig slut,
den dejligste middag er omme.
Jeg tror I har nydt og ikke fortrudt,
At I sagde ja til at komme.
I sådan et selskab så har man det godt,
og maden og vinen var noget så flot.
Vi hilser på Kokken og mangler nu blot
et skål og et stort Velbekomme.

Marker teksten med din mus og hold “CTRL” tasten nede
mens du trykker på “c” tasten, så har du lagt teksten
op i din hukommelse og kan lukke denne side
Hjælp? Ring til Leif på 29 72 11 35

Melodi: I skoven skulle være gilde

Hvis alle nu er mætte,
og ingen vil ha’ me’r
så bør vi nok os lette
fra stolesædet her!
Tallerknerne er tomme;
så derfor: VELBEKOMME !
:: Lad os nu alle skåle på
at festen godt må gå!::

Marker teksten med din mus og hold “CTRL” tasten nede
mens du trykker på “c” tasten, så har du lagt teksten
op i din hukommelse og kan lukke denne side
Hjælp? Ring til Leif på 29 72 11 35

Melodi: I en kælder sort som kul

Skønt vor spisning er forbi,
slutter festen ikke,
bare i har energi,
og er rigtigt kvikke,
så skal der i muntert lag
være mere fest i dag.
Disse ord betyder,
VELBEKOMME lyder.

Marker teksten med din mus og hold “CTRL” tasten nede
mens du trykker på “c” tasten, så har du lagt teksten
op i din hukommelse og kan lukke denne side
Hjælp? Ring til Leif på 29 72 11 35

MEL: JUBII JÆ JÆ JUBII JUBII JÆ......

SKAL VI - FØR VI REJSER OS FRA DETTE BORD
SYNGE VELBEKOMME HER - I SAMLET KOR '?
LAD OS STRÆKKE OS EN SMULE, FOR VI KAN VIST IKKE SKJULE,
DET ER LIGE DET VI TRÆNGER TIL - VI TROR'
SYNG SÅ JÆ JÆ JUBI JUBI JÆ
SYNG SÅ JÆ JÆ JUBI JUBI JÆ
LAD OS STRÆKKE OS EN SMULE, FOR VI KAN VIST IKKE SKJULE,
DET ER LIGE DET VI TRÆNGER TIL - VI TROR'

VELBEKOMME: - VELBEKOMME JER!
JEG VIL HÅBE AT I VELTILPASSE ER.
LAD OS STRÆKKE BEN EN SMULE, FOR VI KAN JO IKKE SKJULE
DET ER DET, VI TRÆNGER TIL I DETTE KOR!
SYNG SÅ JÆ JÆ JUBI JUBI JÆ
SYNG SÅ JÆ JÆ JUBI JUBI JÆ
LAD OS STRÆKKE BEN EN SMULE,
FOR VI KAN JO IKKE SKJULE
DET ER DET, VI TRÆNGER TIL I DETTE KOR!

Marker teksten med din mus og hold “CTRL” tasten nede
mens du trykker på “c” tasten, så har du lagt teksten
op i din hukommelse og kan lukke denne side
Hjælp? Ring til Leif på 29 72 11 35

Melodi: Hvem har du kysset...........

På mit menukort er der ikke mer',
vi skal strække ben.
at I er tændte det jeg tydeligt ser,
maven tung som sten.
Men det kan danses væk og ved I hvad,
det ville gøre mig så glad,
hvis I vil more jer og svinge rundt,
Tillige er det sundt.
./. Så skal jeg sørge for lidt øl og vand,
tak til alle mand ./.
S K Å Å Å L......

Marker teksten med din mus og hold “CTRL” tasten nede
mens du trykker på “c” tasten, så har du lagt teksten
op i din hukommelse og kan lukke denne side
Hjælp? Ring til Leif på 29 72 11 35

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated: 04/20/2023

Views: 5774

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.